top of page

VOORWAARDEN

Introductie

www.scubatribebali.com is een Indonesisch bedrijf gevestigd in Bali dat duik- en accommodatiediensten aanbiedt. Locatie: Tulamben, Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali 80853.

Scuba Tribe Bali staat geregistreerd onder de naam PT. DREAM DIVERS BALI, licentienummer: 93242. De juridische eigenaar is: Gede Pasek Surat Atmaja. De juridische redacteur van de website is: Baptiste LARRIERE en wordt gehost door OVH in Duitsland: OVH, Limburg, Duitsland. Limburger Str. 45, 65555 Limburg an der Lahn.

Deze pagina is bedoeld om alle voorwaarden van de website voor zijn gebruikers vast te stellen. Iedereen die www.scubatribebali.com bezoekt, stemt automatisch in met alle voorwaarden of moet de website onmiddellijk verlaten. Deze automatische toestemming is ook van toepassing wanneer u incheckt bij het duikresort of een activiteit koopt bij Scuba Tribe Bali.

Onze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u. We zullen de gewijzigde versie op de website publiceren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging in dit beleid. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op veranderingen.

Begeleid duiken

• Alle duikactiviteiten volgen de richtlijnen voor recreatieve duikactiviteiten van het Indonesische ministerie van Toerisme.

• Gastduikers worden gegroepeerd op basis van hun kwalificatie en ervaring en moeten altijd de instructies van de begeleidende instructeur volgen. Een instructeur mag de duik of het duikpakket van een gast beëindigen als de duiker de instructies niet opvolgt of onveilig wordt geacht voor zichzelf en/of anderen.
• Het duikcentrum of de instructeur behoudt zich het recht voor om de activiteiten van gasten te weigeren op grond van veiligheidsproblemen of mogelijke problemen die zich voordoen of kunnen voordoen.

• Als de gast een medisch probleem heeft en geen medische verklaring van een arts kan voorleggen, mag de gast niet met ons duiken, ongeacht de ervaring en/of certificeringsniveau van de gast, totdat deze medische controle is gedaan en een medische verklaring is afgegeven door een arts die verklaard dat de gast mag duiken.

• Vóór elke duik wordt een certificeringscontrole uitgevoerd. U kunt er een online of papieren versie van presenteren.

• Voor hun eigen veiligheid kan van duikers worden verlangd dat ze een controleduik en/of een opfrisduik maken, afhankelijk van hun certificeringsniveau en ervaring en de tijd die is verstreken tussen hun laatste geregistreerde duik.
• De maximale diepte voor elke gast wordt bepaald door hun certificeringsniveau, evenals de beoordeling van de instructeur van het vermogen, comfortniveau van de klant en de weers- en zee-condities op de dag.

• Alle recreatieve geen decompressie duiken zullen worden gedaan binnen de recreatieve dieptelimieten en decompressietijden.
• Elke duiker in Indonesië is volgens de lokale wetgeving verplicht om een ​​duikverzekering te hebben of af te sluiten om wettelijk te mogen (leren) duiken.

• We nemen duikveiligheid zeer serieus en raden gasten ten zeerste aan om volledig eerlijk te zijn bij het invullen van alle formulieren, vooral als het om medische veiligheid gaat. Iemands leven in gevaar brengen en mogelijk het leven van anderen, inclusief onze instructeurs, is geen optie.

• Het verzamelen en veilig bewaren van alle vastgelegde klantgegevens en eventuele vernietiging ervan wordt beschreven in ons privacy beleid.

Alle duikers moeten dit invullen en ondertekenen

• Zelfbeoordeling medische verklaring (RSTC medisch formulier)

Als de duiker “JA” antwoordt op een van de medische vragen op het formulier, dan is een door een arts ondertekende medische verklaring vereist.
• Risico- en aansprakelijkheidsverklaring

Duikers onder 18 jaar moeten schriftelijke toestemming van hun ouders/voogd geven om te mogen duiken.
• Klantregistratieformulier

Dit formulier wordt uitgegeven door het duikcentrum en wordt per e-mail of op papier aan de gast verstrekt en wordt uitsluitend gebruikt om persoonlijke gegevens en duikinformatie te verzamelen en de gast te herinneren aan lokale medische verplichtingen. Dit formulier bevat ook de verklaringen van zelfbeoordeling voor medische en risicoverplichtingen.

 

Aantal duiken

• De gast kan het aantal duiken per dag kiezen. Voor sommige duikplekken zijn minimaal 2 duiken vereist.

Cursussen:

• Normen vereisen dat geschikt lesmateriaal wordt aangeschaft voor gebruik tijdens alle cursussen en als naslagwerk te bewaren. De kosten van de lesmaterialen zijn niet in de prijs van de cursus inbegrepen. De klant kan zijn eigen materiaal meenemen of kopen bij Scuba Tribe Bali.

• Voor technische cursussen is het certificeringsgeld niet inbegrepen in de prijs van de cursus. De instructeur kan besluiten de student niet te certificeren als hij van mening is dat de duiker niet voldoet aan de bekwaamheid of persoonlijke vereisten voor de certificering. Er is een certificeringstarief voor elke met succes voltooide recreatieve cursus die bij de cursusprijzen is inbegrepen.
• Scuba Tribe Bali zal al het mogelijke doen om een ​​cursus binnen een bepaalde tijd af te ronden, maar kan de duur ervan niet garanderen aangezien elke student zal moeten voldoen aan alle verplichtingen en normen van de cursus die mogelijk meer tijd in beslag nemen. Als de student de cursus niet kan voltooien tijdens zijn verblijf zal ofwel een verwijzing worden gegeven door Scuba Tribe Bali of Scuba Tribe Bali geeft de mogelijkheid om de cursus binnen 12 maanden af te ronden.
• Als er meer dan 12 maanden zijn verstreken zal de cursus vanaf het begin moeten worden gestart.

• Als de student meer dagen nodig heeft om een ​​cursus te voltooien kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Duikstekken

• Scuba Tribe Bali kiest de duikplekken die geschikt zijn voor haar gasten, afhankelijk van hun certificeringsniveau, vaardigheid en de zee-condities op de dag.

• De geplande duiklocaties kunnen wijzigen (zelfs op korte termijn) afhankelijk van de weersomstandigheden, veiligheidsproblemen of om technische redenen.

 

Transport

• Vervoer van en naar duikstekken is bij onze prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Duikers die gebruik maken van ons transport doen dit op eigen risico. We raden aan om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de duikplekken. Scuba Tribe Bali is niet verantwoordelijk voor verloren gaan van eigendommen en/of diefstal.

• Scuba Tribe Bali biedt een gratis ophaalservice aan voor gasten in het Amed-Tulamben-gebied en moet op verzoek worden bevestigd.

 

Niet duikers

Niet-duikers die mee willen gaan met het transport en/of op de boot zijn afhankelijk van de beschikbare ruimte, waarbij de eerste voorkeur altijd wordt gegeven aan duikers. Niet-duikers die meegaan met het transport en/of op de boot reizen op eigen risico. Scuba Tribe Bali biedt geen toeristische gids of andere activiteiten, behalve duik- en snorkeltrips. Alle auto’s en boten hebben de juiste vergunningen en zijn gedekt door de noodzakelijke verzekeringen.

Verhuur van uitrusting

• Scuba Tribe Bali verhuurt alleen uitrusting aan duikers en snorkelaars onder begeleiding van een van onze instructeurs.

• Alle artikelen moeten in goede staat worden teruggebracht op dezelfde dag als uitgegeven. Artikelen worden dagelijks in rekening gebracht totdat ze worden teruggegeven aan het personeel van de receptie, of ze nu gebruikt of ongebruikt zijn.
• De gast die uitrusting huurt, is volledig verantwoordelijk voor schade of verlies die de uitrusting kan oplopen als gevolg van slecht of onverantwoord gebruik.

• Scuba Tribe Bali verhuurt geen duikuitrusting aan derden.

Bevestigde boekingen

Een boeking wordt pas bevestigd na aanbetaling, tenzij een andere afspraak is gemaakt. In elk ander geval wordt het beschouwd als een voorlopige boeking en kan Scuba Tribe Bali de beschikbaarheid van een instructeur voor de gevraagde activiteit niet garanderen.

Annuleringsbeleid

• Als de gast een op Tulamben gebaseerde activiteit 24 uur van tevoren annuleert, bedragen de annuleringskosten 25% van de totale kosten.

• Als de gast een activiteit in Tulamben binnen 24 uur annuleert, bedragen de annuleringskosten 50% van de totale kosten.

• Als de gast een afgelegen activiteit 72 uur van tevoren annuleert, bedragen de annuleringskosten 25% van de totale kosten.

• Als de gast een afgelegen activiteit binnen 72 uur annuleert, zijn 100% annuleringskosten verschuldigd.

• De gast heeft geen recht op restitutie van aanbetalingen als gevolg van annuleringen, tenzij een speciale overeenkomst is bereikt.
 

PRIVACY BELEID

 

Scuba Tribe Bali, gevestigd in:

Tulamben, Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali 80853

draagt zorg voor uw persoonlijke gegevens en de manier waarop de gegevens worden opgeslagen, gebruikt en beveiligd. Deze kennisgeving beschrijft ons privacy beleid.

 

Dit beleid moet gelezen worden in combinatie met de voorwaarden op onze website.

Door gebruik te maken van onze webservices, www.scubatribebali.com te bezoeken, navraag te doen naar onze services via de website, per post of via sociale media, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Instagram, ..., accepteert u ons privacy beleid.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) vanaf mei 2018

De EDPB is gecreëerd door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, aangenomen op 27 april 2016 en gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 4 mei 2016. Houd er rekening mee dat op 23 mei 2018 een rectificatie van de AVG is gepubliceerd in het Publicatieblad en is hier beschikbaar. De geconsolideerde versie van de EU General Protection Regulation (GDPR) is hier beschikbaar. De AVG, die op 24 mei 2016 in werking is getreden en van toepassing is vanaf 25 mei 2018, creëert een geharmoniseerde reeks regels die van toepassing is op alle verwerkingen van persoonsgegevens in de EU.

 

Het doel van deze nieuwe reeks regels is ervoor te zorgen dat persoonsgegevens overal in de EU een hoog beschermingsniveau genieten, waardoor de rechtszekerheid wordt vergroot voor zowel individuen als organisaties die gegevens verwerken en voor individuen een hogere mate van bescherming biedt.

Ook al zijn we een in Bali gevestigd bedrijf, naar Indonesisch recht hebben we veel contact met Europese klanten. Daarom willen we voldoen aan de beste en veiligste normen om je een geweldige ervaring te bieden met Scuba Tribe Bali. Transparantie is het doel om een ​​zelfverzekerd kader tussen ons op te zetten, en GDPR helpt ons daarbij.

We zijn daarom van mening dat we een wettelijke plicht hebben om alle persoonlijke informatie die we van u verzamelen te respecteren en te beschermen en we zullen deze plicht naleven. We nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen en we geven uw gegevens die u als bezoeker heeft verzameld niet door aan derden, tenzij u ons daarvoor toestemming geeft.

Web Page Download Information

Als u informatie van onze site leest of downloadt, verzamelen en bewaren we automatisch de volgende niet-persoonlijke informatie:

• De opgevraagde webpagina of download;

• Of het verzoek succesvol was of niet;

• De datum en tijd waarop u de site hebt bezocht;

• Het internetadres van de website of de domeinnaam van de computer waarmee u de site hebt bezocht;

• Het besturingssysteem van de machine waarop uw webbrowser draait en het type en de versie van uw webbrowser.

Deze gegevens helpen ons om onze website te verbeteren en om u een betere, gemakkelijkere en snellere interactie met Scuba Tribe Bali te bieden.

Verzamelde informatie

Om onze diensten te kunnen leveren, moeten we om een ​​aantal redenen enkele persoonsgegevens over u verzamelen. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
–Uw persoonlijke gegevens: naam, leeftijd, paspoortgegevens en geboortedatum

- Uw contactgegevens: adres, telefoonnummer en e-mail

- Handige details: geslacht, dieet, gesproken taal

- Beveiligingsgegevens: verzekeringsgegevens, contact voor noodgevallen

- Duikdetails: agentschap en certificeringsniveau

 

We kunnen deze informatie verzamelen via een van de volgende bronnen:
1. Van u wanneer u contact met ons opneemt met een vraag of als reactie op een mededeling van ons

2. Van derden aan wie u met uw toestemming informatie heeft verstrekt om deze door te geven aan andere organisaties of personen

Scuba Tribe Bali is eigenaar van alle inhoud die binnen de muren en onder toezicht van het personeel wordt geproduceerd.

Elke weergave, reproductie of distributie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website op elk medium of op welke manier dan ook, zonder toestemming van het bedrijf Scuba Tribe Bali, is een vorm van namaak waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt: burgerlijke en crimineel van de auteur. Dit geldt ook voor het merk Scuba Tribe Bali.

 

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het gebruik van persoonlijke gegevens van onze klanten is nodig om hen onze diensten te kunnen verlenen. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de volgende doeleinden en zullen dergelijke persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is: 7 jaar.
• We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is in overeenstemming met lokale wetten en/of derde partijen. PADI verplicht ons om dit alleen te doen voor veiligheids- en kwaliteitsborgingsdoeleinden. Daarna worden alle persoonsgegevens vernietigd.

• Om ons te helpen u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt, zodat we u de diensten en producten kunnen leveren die u nodig heeft. We kunnen hiervoor databases gebruiken met de door u verstrekte gegevens.

• Om contact met u op te nemen over een verbeterd beheer van diensten en producten die we eerder hebben geleverd, nu of in de toekomst zullen leveren. Evenals over producten en diensten die door ons worden aangeboden waar u ons uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven en/of ons daartoe heeft verzocht.

• Om marketinganalyses en klantprofilering uit te voeren, evenals om statistische en testinformatie te creëren om onze interne procedures te kunnen verbeteren

• Om fraude of verlies te helpen voorkomen en opsporen.

• We kunnen uw gegevens controleren bij fraudepreventiebureaus. Als u valse of onnauwkeurige informatie verstrekt en wij fraude vermoeden, zullen wij dit vastleggen.

• We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken in overeenstemming met dit privacy beleid.

We kunnen andere mensen en organisaties toestaan ​​om persoonlijke gegevens die we over u bewaren om de volgende redenen te gebruiken:
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

• Als het bedrijf wordt overgenomen door een derde partij

• Als we bedrijven en individuen in dienst hebben om namens ons functies uit te voeren. In dit geval ontvangen de bedrijven of individuen alleen de gegevens die ze strikt nodig hebben om hun taken uit te voeren.

• Als het nodig is om de door u gevraagde service te verlenen, bijvoorbeeld kunnen we uw persoonlijke gegevens aan een certificerende instantie, zoals PADI, verstrekken.

 

Informatie beschermen

We handhaven fysieke, elektronische en procedurele maatregelen om de persoonlijke informatie veilig te houden. We beschermen de toegang tot de e-mails, internet en sociale media met beveiligde wachtwoorden.

Houd er rekening mee dat communicatie via internet, zoals e-mails, webmails en sociale media, nooit voor honderd procent veilig is. We kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonsgegevens waarover wij geen controle hebben.

Cookies

We kunnen cookies gebruiken om onze geleverde diensten makkelijk, nuttig en betrouwbaar te maken. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar worden gebruikt om de dienstverlening voor u te verbeteren.

U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te accepteren, om te melden wanneer een cookie wordt uitgegeven of om op geen enkel moment cookies te ontvangen. De laatste van deze opties betekent dat er geen gepersonaliseerde services kunnen worden geleverd en dat de gebruiker mogelijk niet alle functies van een website ten volle kan benutten.

Links

Onze website kan advertenties van derden en links naar andere websites bevatten. We verstrekken geen persoonlijk identificeerbare persoonsgegevens van klanten aan adverteerders of websites van derden. Als u een van deze links gebruikt, wordt u doorgestuurd naar een andere provider. We nemen geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid van andere websites. We raden u ten zeerste aan om het privacy beleid van de andere websites die u bezoekt te lezen.

Toegang tot uw informatie

U kunt ons op elk moment vragen welke informatie op dat moment effectief over u wordt bewaard. U heeft het recht om eventuele onjuistheden te laten corrigeren en indien van toepassing te verwijderen, als ze nog niet zijn verwijderd. Als u deze informatie wilt bijwerken of verwijderen, schrijf ons dan op: scubatribebali@gmail.com.

Wijzigingen in het privacy beleid

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u. We zullen de gewijzigde versie op de website publiceren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging in dit privacy beleid. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of dit privacy beleid is gewijzigd.

Contact opnemen

U kunt een kopie van dit privacy beleid en van elk gewijzigd privacy beleid aanvragen door ons een e-mail te sturen op: scubatribebali@gmail.com of per post:

Tulamben, Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali 80853

We streven ernaar om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren nauwkeurig en up-to-date te houden. Als u ons vertelt dat we onjuiste persoonlijke gegevens over u bewaren, zullen we deze verwijderen of onmiddellijk corrigeren.

Als u meer informatie wilt of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, kunt u ons een e-mail sturen op scubatribebali@gmail.com.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Scuba Tribe Bali en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder controle staan ​​van Scuba Tribe Bali. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de meningen die erin worden uitgedrukt.

Er wordt alles aan gedaan om de website up-to-date en soepel te laten werken. Scuba Tribe Bali neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.

 

 

Laatste update: APRIL 2020

bottom of page